Saturday, 1 December 2012

KEMAHIRAN PROSES SAINS MERAMAL


Tajuk : Penyerapan air
Arahan :Ramalkan objek-objek berikut sama ada boleh                                            menyerap air atau tidak boleh menyerap
Gabus                  Kemeja T                 Mop                     Klip kertas

Guli        Tisu tandas         Sapu tangan               Gelang  tangan

 Ramalan saya ialah:
      
        Objek
Kebolehan menyerap air (Ramalan)
Kebolehan menyerap air (Pemerhatian)


No comments:

Post a Comment